banner min
123 min
Slide 2
Slide 2

Welcome to the official page of

Dr. Boben Thomas

previous arrow
next arrow

Meet The Doctor

Dr.Boben Thomas, MD, DNB – Consultant Medical & Paediatric Oncologist

Dr. Boben Thomas, MD, DNB, is a distinguished Consultant Medical Oncologist specializing in adult solid and haematological cancers, with additional expertise in paediatric oncology,  immunotherapy targeted therapy & precision oncology.

He currently practices at several prestigious institutions, including SP Medifort Trivandrum ,Caritas Cancer Institute Kottayam, St. Thomas Hospital Changanassery. Dr. Boben Thomas is also available for online consultations at “ OIO” Ottakattil Institute of Oncology.

READ MORE

APPOINTMENT FORM

  Testimonials

  ഒരു ഡോക്ടറുടെ മാതൃക പിന്തുടരണമെങ്കിൽ ഇതു പോലെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു വേണം. “2016 ജനുവരി മുതൽ ഡോക്ടർ നമുക്ക് തിരികെ തന്ന ജീവിതം”കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫസ്റ്റ് BMT.എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരില്ല.സ്നേഹം, ബഹുമാനം ഒരിക്കലും പറയാൻ വാക്കുകളില്ല.

  Suni Sreekantan

  ഇനിയും ഒരുപാടു പേര് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ഡോക്ടർ ക്കു സാധിക്കട്ടെ… എനിക്കു കിട്ടിയ ഈA നാലുവർഷ കാല അളവ് ഡോക്ടർറൂടെ കഴിവു കൊണ്ടു മാത്രം ആണ്… ദൈവം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റ് രൂപത്തിൽ അവതരിക്കാറില്ലേ…എന്നും നന്ദി മാത്രം….

  Sheela Joseph

  Awesome writting sir! Really you are a hero ! Being oncologist is one of the tuffest job on earth seeing people dying mostly and it’s indeed a traumatic experience for an oncologist and a nephrologist for seeing tragedy in most of our long time patients! During our pg days in Kim’s, neither me or my friends did understand how tuff it’s to be a consultants life..! But now i truly understand how stressful it is.. ! God bless your work sir ! You are truly indeed a blessing for so many

  Leena Jayakar

  I can proudly say that I was a part of your team in 2 defferent Hospitals, Amrita Kochi and KIMS Trivandrum. Njan jeevithathil kandittulla ettavum manushyapattulla Doctor thaangal aanu sir……

  Orupadu ner anubhavangal undu.Mikaccha oru doctor aayum, athilum valiya oru manushya snehi aayum iniyum thaangal jwalicchu nilkatte ennum…….

  Rakesh S Nair

  A Big salute….while many are thanking and appreciating you…. Me also taking this opportunity and saying again a BIG thanks for all the care that you have been given to our Sagav Kodiyeri for the last 3 years…You have made sure that he was always given the best care available….your compassionate attention and professional care..no words for me to express my appreciation Dr Boben…may God bless you…and rest in peace Sagav Kodiyeri….Lal Salam….

  Jyothish Koyilandy

  പ്രിയപ്പെട്ട ബോബൻ ഡോക്ടർ, സാറിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് 2012 ആണ്,കിംസിൽ ഡോക്ടർമാർ ഒരുപാടു ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇത്രക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് സാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം, കൂടാതെ സാറിന്റെ സൗമ്യമായ സമീപനം, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സാറിന്റെ അ വാക്കുകൾ അത് മതി മനസ് നിറയാൻ,സാറിന്റെ സ്നേഹം ഇനിയും തിരുവനന്തപുരത്തിനു വേണം, അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും, ലോകത്തും പടരട്ടെ, ആരോഗ്യവും, സന്തോഷവും, സമാദാനവും നിറഞ്ഞ നാളുകൾ ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ

  Navas Rasheed

  Your sincere dedication towards your profession has earned you the love from many people who have met you.. You are a very good example for many too..The care and love that you give to your patients is in fact the best medicine that they can get..May your service reach out to many more..God will surely give you a reward for your goodness.. God bless you and your family!!

  Moni Dethose

  സൗഹൃദങ്ങൾ എന്നും നിലനിറുത്തുന്ന ഡോക്ടർ 2006 കാലഘട്ടത്തിൽ അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ ഒരു രോഗിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഡോക്ടറെ അറിയുന്നത് പരിചരണവും സൗഹൃദവും ഇന്നും മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനിയും എവിടെ ആയാലും ദൈവം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകട്ടെ

  Madhusoodanan P S Madhu

  Almighty God will keep you fine and in good health because there are so many people in this world who will require doctors like you who understand the insight which you shared through this experience.

  Abraham Thomas

  Doctor, you are in such a profession who can influence the people by knowing their difficulties. When its supported by love and care, they consider you next to God, may be sometimes equal. God bless you a lot doctor. Irrespective of their condition and status, you made yourself available to them. May you have more “Kabalies” in your life to inspire people like us to be more humane. Loved your writing too.

  Joshy George

  2016കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ആദ്യത്തെ Bone Marrow Cell Transplantation -ന് NEW Dr. Boben thomas  സർ ന്റെ പരിചരണം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് എന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താ ൻ കഴിഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ -നെ ഓർക്കാത്ത ദിവസം കുറവാണ്. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ!!!

  Suni Sreekantan

  It’s so wonderful to read of your life and dedicated professional work in the last ten years in Trivandrum. We have known you for nearly three years.

  And during this time we have developed a fond liking of you, your interactions and value your professional expertise. We are delighted and reassured that your commitment in Trivandrum remains steadfast. We wish every success in your professional endeavours. Our best wishes to your lovely family. God Bless.

  Ivy Jacob

  നല്ലൊരു Dr ആകണമെങ്കിൽ മനുഷ്വതം കൂടി ഉണ്ടാകണം.

  സാറിൽ അതുണ്ട്, അതിനാൽ അങ്ങ് ചികിത്സ നടത്തുന്ന രോഗികളിൽ മരുന്ന് ഇല്ലാതെ തന്നെ പകുതി അസുഖം മാറും.

  അങ്ങയുടെ നാട്ടുകാരൻ ആയതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ദൈവം ആ അമ്മയെയും, മകനെയും, dr സാറിനെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

  Shaiju Jose

  My mother is so lucky to have u as her consultant. She used to feel so relieved to share her pains with u. Even now we still respect u for ur simple nature n generosity. Our prayers …. God bless u n ur family

  Meera Rakesh

  Thank you Dr Thomas for your words of appreciation. Really appreciate your efforts to let the public know the importance of dedicated and committed nurses and the relationship they share with patients from all walks of life. Doctors like you play important role in tilting the public perception about the nurse’s towards positive side. Thank you immensely.

  Ajitha Nair

  Really a doctor like you can tell many facts to people like us through this book and apart from all that from your experiences as an oncologist,the intimacy you maintain with the patients you will be having many memorable moments and incidents. My visit to onco OP for my Amma has given me a lot of unforgettable moments,faces and incidents in the last two years. You and your time is doing a great job in GG hospital doctor.

  Hemasekhar Rajasekhar

  എല്ലാ ഡോക്ടർസും ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ രോഗികൾക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും എന്ത് ആശ്വാസം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മകളെ സാറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷമം മരിച്ചാലും തീരില്ല!

  Shaiju Sudhakaran

  Your perception of a patient and cancer treatment in another angle (which is layman’s perspective and full humanistic )makes you a perfect human being and capable of taking cancer care in Kerala to next level I sincerely wish all doctors have similar thoughts as well..

  Chandra Mohan

  Buy " ARBUDAM ARINJATHINUMAPPURAM " By Dr.Boben Thomas | Buy " ARBUDAM ARINJATHINUMAPPURAM " By Dr.Boben Thomas | Buy " ARBUDAM ARINJATHINUMAPPURAM " By Dr.Boben Thomas | Buy " ARBUDAM ARINJATHINUMAPPURAM " By Dr.Boben Thomas | Buy " ARBUDAM ARINJATHINUMAPPURAM " By Dr.Boben Thomas | Buy " ARBUDAM ARINJATHINUMAPPURAM " By Dr.Boben Thomas |